Nadine Sonntag

nadine sonntag image

Nadine Sonntag Social Profile

Perl – The only language that looks the same before and after RSA encryption.

  • Phone Number *** - **** 148
  • E-Mailtinygoose696***@******.***
  • Birthday19 May 1964
  • Education -
  • Address Preston Rd No: 148
  • CityCairns
  • CountryAustralia

Nadine Sonntag Live Statistics

Nadine Sonntag have a 197 following and 717 followers. Nadine Sonntag's world rankings is 470. This page is based on Nadine Sonntag's online data & informations. You can find information birth date, place of residence, phone number, address and social media accounts on Nadine Sonntag's page.

1Followers
1Following
1Popularity
1Scores

Nadine Sonntag's Life Motto

Sooner or later, those who win are those who think they can. ..

About nadine sonntag

Nadine Sonntag living Preston Rd No: 148 Cairns Australia

Den over Jorden byder,
som maaler Jordens Bund,
som ei Bekymring bryder,
dybt i den lune Grund.

Som tausindviet kiender
dens Kiempeledemod,
som til dens Værksted vender,
med ufortröden Fod.

Dens hemmeligste Kammer
sig aabner for hans Bud;
hans Hierte den opflammer,
som om den var hans Brud.

Han seer dem alle Dage
forelsket, dobbelt froe.
Han skyer ei Flid og Plage.
Den la'er ham ingen Roe.

De mægtigste Bedrivter,
fra længstforsvundne Tid,
den dybe Klippe skrifter
for ham saa aaben, blid.

Oldtidens Luft ombæver
hans Ansigt, helligmild!
I Grubens Mörke svæver
for ham en evig Ild.

Hvorhen sin Fod han flytter
saa velbekiendt han er.
Naturen understötter
hans Hænders Gierninger.

Til Hielp i höie Grotte
ham Vandet fölger brat;
og alle Klippeslotte
ham aabne deres Skat.

Hen for sin Konges Throne
han bringer gyldne Skrin,
og sætter i hans Krone
den funklende Rubin.

Vel sandt! han Kongen byder
alt hvad han samled her,
dog det ham lidet bryder.
Hans Armod er ham kier.

Lad dem som Bödler hærge
for Penge, Land og Slot.
Han blier i sine Bierge
den glade Jordens Drot!